در باره من

Vahid Chahla

 فارسی زبان مادری من است، زبانی باروراز تاريخ و تجربه ای حيرت انگيز و گهواره شعری شگفت و قصه هائی دلنشين. فرانسه زبانی است که در تبعيد آموخته ام، زبانی که کليد ورود به تاريخ و تجربه ای ديگرو ادبياتی به نوبه خود سرشار و خيره کننده را در دستم نهاده است.
زمانی طولانی، تنها می توانستم اين زبان را برای نوشتن جستارهايم به کار گيرم ونه برای تجربه ادبی. با گذشت زمان از اين مرز هم گذشتم وبه مدد هر دو زبان، فارسی و فرانسه، کاوش هايم را درقلمرو نوشتن پی گرفتم.
نوشتن اينک دنيای بی مرز من است برای زيستن آزادی.

 

گفت و گوئی در باره حجاب

چهره‌ها و گفتگوها (RFI, 14.09.2016)

 

از مسیر "نویسش"؛ گفت‌وگو با شهلا شفیق

 

پادکست

 

فکرو ذکر بنیادگرایان مذهبی، بدن زنان است (Asre nou, 21.10.2016)

 

مصاحبه روزنامه اومانیته فرانس با شهلا شفیق

 

در سال ٢٠١٦ موضوع اسلام و اسلاميسم همچنان از مباحث داغ رسانه های عمومی در فرانسه است. روزنامه اومانیته، يکی از معتبرترين روزنامه‌های سراسری فرانسه، با گرايش چپ ، به تازگی ( جمعه ٢١ اکتبر) مصاحبه ای با شهلا شفیق منتشر کرد که توجه فراوانی برانگيخت. ترجمه فارسی اين مصاحبه را می خوانيد.

ادامه مطلب...

درپناه ديوار

 

و ناگهان دريافتم
که زمستان فرا رسيده
سهمگين و بی رحم
و دير خواهد پائيد

چفت در را می اندازم
می بندم پنجره ها را
بر هجوم کولاک
و آتشی می افروزم
در پناه ديوار

آنقدر هيزم دارم
که رقص سايه ها
دعوت کند
خواب هايم را
به طلائی گندمزار

 

شهلا شفيق
آذر 2017